Historia

                Bieg Wagarowicza odbywa się corocznie 21 marca (z drobnymi przesunięciami w zależności od układu kalendarza). Jego tradycja sięga roku 1991, kiedy to główny pomysłodawca, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Płocku – Jarosław Malanowski zorganizował I Bieg Wagarowicza dla uczniów SP 2 w Płocku oraz zaproszonych, zaprzyjaźnionych szkół nr 13 i 20 z Płocka. Pierwszy Bieg Wagarowicza ukończyło łącznie 597 osób. Wieści o wzorowej organizacji imprezy i przyjęcie doskonałej propozycji na sposób „świętowania” pierwszego dnia wiosny zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, zaowocował uczestnictwem 877 dzieci z 20 szkół Płocka i województwa w roku następnym. Kolejne lata tej imprezy to również sukces organizacyjny. Średnia liczba blisko 900 uczestników, którzy ukończyli bieg w corocznym święcie sportu w SP nr 2, a później w Gimnazjum nr 1 w Płocku pozwala nazwać Bieg Wagarowicza najbardziej liczną imprezą rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży w Płocku oraz stawia go w czołówce imprez tego typu w Polsce.

                W parze z „masowością” biegu idzie także wysoki poziom sportowy. Właśnie w tym biegu pierwsze kroki sportowe stawiali znani płoccy sportowcy: Paweł Sobczak – piłka nożna, Bogusława Bedyk – pływanie oraz lekkoatleci Mariusz Giżyński, czy Anna Małkiewicz – laureatka plebiscytu na Płockiego Sportowca 2001 roku. Tu debiutowali Łukasz Kalaszczyński – czołowy polski triathlonista czy, ostatnio, Dominika Muraszewska – złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-23 w sztafecie 4x400m.

                Bieg Wagarowicza został wprowadzony na stałe do kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego.

                Mimo często wspominanego kryzysu sportu szkolnego bieg nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży – ostatni 26. bieg ukończyło 887 uczestników. Rekord frekwencji biegu przypada na rok 1995 – 1441 uczestników na mecie. Od XXIII Biegu Wagarowicza (2014) do rywalizacji włączono uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

                Bieg Wagarowicza to nie tylko udział startujących dzieci i ich opiekunów. To również kibice i około stuosobowa ekipa sędziowska powołana z nauczycieli, uczniów i absolwentów SP nr 2, Gimnazjum nr 1 i IV LO, a także sędziów i zawodników MUKS Płock. Szacunkowo przez wszystkie edycje Biegu Wagarowicza (bieg nie odbył się w 2012 roku z powodu budowy „Orlika”) w imprezie w roli zawodników, opiekunów, sędziów i kibiców wzięło udział ponad 25 tysięcy osób.

                Bieg Wagarowicza ma również pełną akceptację i poparcie ze strony Władz Miasta i służb porządkowych. Jest bardzo dobrym i „bezpiecznym” sposobem świętowania pierwszego dnia wiosny przez dzieci i młodzież płockich szkół. Corocznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwają patrole płockiej Policji oraz Straży Miejskiej.

Nad 25, jubileuszową edycją biegu honorowy patronat objął Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski.

W 2018 roku patronat medialny nad imprezą objęło Radio RPL FM.