Karty startowe

Wzór wypełniania kart startowych:

BIEGI OPEN

- karty do pobrania z internetu (wydruk obowiązkowo na białym papierze) lub w dniu zawodów w biurze zawodów.

- karty wypełniamy czytelnie (nieczytelne wypełnienie karty startowej może skutkować brakiem klasyfikacji zawodnika na mecie)

Uczestnicy z SP 2 i IV LO pobierają karty startowe (w kolorze zielonym) tylko w szkole u nauczycieli WF lub w dniu zawodów w biurze zawodów.