No item found! Please check your config!
15 listopad 2017

Rządowy Program "Bezpieczna+"

49 razy

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego w Płocku przystąpiło do projektu w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+”. Projekt jest współfinansowany z dotacji celowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

W naszym liceum jest realizowany od 1  września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Celem działań projektowych jest wyłonienie grupy młodzieży zdolnej, która współpracując ze sobą stworzy i zrealizuje innowacyjne projekty edukacyjne.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1)     Wykład „Człowiek jako twórca samego siebie”;

2)   Wykład dotyczący sposobów kształcenia umiejętności psychospołecznych w procesie wychowania i nauczania;

3)     Udział w warsztatach „Brawo Ja”;

4)     Grupowe projekty edukacyjne we współpracy z partnerami projektu (np. PWSZ w Płocku) i przy wsparciu opiekunów.

Podczas realizacji ww. projektu przewidziane są spotkania studyjne z wybitnymi członkami społeczności lokalnej, konferencja uczniowsko-studencka, podczas której będą prezentowane projekty uczniowskie, a także  wyjazd edukacyjny do Warszawy, w ramach którego młodzież odwiedzi TVP, wybrane przez uczestników projektu muzeum oraz cmentarz na Powązkach.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Gazetka szkolna