No item found! Please check your config!
10 październik 2018

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 10 października 2018 r.

34 razy

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2018 r.

Dzień Zdrowia Psychicznego jest coroczną okazją do zwrócenia się ku problemom osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pomimo coraz lepszego dostępu do terapii i leczenia, osoby chore często odczuwają poczucie odrzucenia, bezradności czy nieprzydatności, spotykają się z oceną i izolowaniem ze strony innych. Przyczyny tej sytuacji można w dużej mierze upatrywać w małym poziomie wiedzy dotyczącej zaburzeń, a także w stale funkcjonujących mitach i stereotypach.

Tymczasem zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego z nas, zaś wiedza jest pierwszym krokiem do ich zrozumienia.

10 października jest również okazją do podjęcia działań profilaktycznych. Właściwe zrozumienie własnych emocji, utrzymywanie zdrowych relacji z otoczeniem, a także aktywny wypoczynek czy prawidłowe odżywianie i zdrowy sen to warunki konieczne aby osiągnąć zdrowie psychiczne. W odniesieniu do dzieci i młodzieży, kluczową rolę grają czynniki związane z postawą rodzicielską, stylami wychowania i zaspakajaniem potrzeb emocjonalnych. Udział uczniów w programach psychoprofilaktycznych i warsztatach, a także wsparcie specjalistów na terenie szkoły pomaga wspierać naturalny proces rozwoju zdrowej osobowości, prawidłowo funkcjonującej w sferze społecznej oraz emocjonalnej.

Psycholog oraz pedagodzy szkolni zapraszają uczniów i rodziców do konsultacji dotyczących zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos