No item found! Please check your config!
11 styczeń 2019

Uwaga: otwarte obiekty sportowe 2019/2020

188 razy

Otwarte Obiekty Sportowe  Zespół Szkół nr 1 w Płocku

Grudzień 2019r.

 

Data

czas

miejsce

07.12.2019  sobota

13:00 - 20:00

hala sportowa

08.12.2019 niedziela

13:00 –20:00

hala sportowa

14.12.2019 sobota

10:00 - 16:00

hala sportowa

15.12.2019 niedziela

16:00 –20:30

hala sportowa

23.11.2019 poniedziałek

10:00 -13:00  

hala sportowa

27.12.2019 piątek

10:00 -14:00  

hala sportowa

28.12.2019 sobota

10:00 -14:00  

hala sportowa

29.12.2019 niedziela

10:00 -14:00  

hala sportowa

30.12.2019 poniedziałek

10:00 -14:00  

hala sportowa

 

Otwarte Obiekty Sportowe w Zespół Szkół nr 1 w Płocku


  
Styczeń  2020r.

 

Data

czas

miejsce

03.01.2020 piątek  

10:00 – 15:00

hala sportowa

04.01.2020 sobota

10:00 – 17:00

Hala sportowa

05.01.2020 niedziela

10:00 – 17:00

hala sportowa

10.01.2020 piątek

20:00 – 21:30

duża sala gimnastyczna

11.01.2020 sobota

10:00 – 17:00

hala sportowa

17.01.2020 piątek

20:00 – 21:30

duża sala gimnastyczna

18.01.2020 sobota

10:00 – 17:00

hala sportowa

24.01.2020 piątek

20:00 – 21:30

duża sala gimnastyczna

25.01.2020

10:00 – 17:00

Hala sportowa

26.01.2020 niedziela

10:00 – 17:00

hala sportowa

31.01.2020 piątek

20:00 – 21:30

duża sala gimnastyczna

 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 2671/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2013 r., począwszy od 2 grudnia wdraża się program

„OTWARTE SZKOLNE OBIEKTY SPORTOWE 2019/2020”

Program ten ma na celu:

  • podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży płockich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,
  • upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta Płocka.

Program zakłada również, kształtowanie i promowanie w społeczeństwie Miasta Płocka nawyków zdrowego i aktywnego stylu życia.

Zajęcia w ramach programu „Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe” realizowane   są na terenie obiektów przyszkolnych:

  • jako zajęcia sportowo – rekreacyjne, odbywające się w płockich obiektach sportowych szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu rekreacyjno – sportowego,
  • udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny dla wszystkich,
  • zajęcia realizowane będą zgodnie z załączonym harmonogramem,
  • program nie zakłada zasad sportowej rywalizacji, ale równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Dyscypliny sportowe:

proponowane: koszykówka, halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekka atletyka, zajęcia ruchowe i rekreacyjne -  do ustalenia z prowadzącym.

Czas trwania programu: od 2 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos