No item found! Please check your config!

IV Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Jest szkołą z tradycjami, rozwijającą się nieustannie. Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną.

Nasze mocne strony to:

profesjonalni i bardzo życzliwi nauczyciele, którzy pomogą Ci uczyć się, rozwijać zainteresowania i przygotować do dorosłego życia!

 

umiejętność dostrzegania i doceniania Twojej  indywidualności!

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku nie będziesz  tylko numerem w dzienniku – my  dostrzeżemy Twoje talenty i możliwości!

 

Oprócz gruntownej wiedzy oferujemy:

 • niepowtarzalną i przyjazną dla uczniów atmosferę, którą tworzą nauczyciele i uczniowie. Wspólnie realizujemy liczne przedsięwzięcia i projekty, także współfinansowane z UE, wykraczające poza ramy nauki, np.: „Start przez staż”, „Bezpieczna+", „Deutsch hat klasse", „Mistrzowie Kodowania”;
 • lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki,  np. pisarzami i dziennikarzami oraz z dziedziny prawa, np. sędziami, prokuratorami, radcami prawnymi, kuratorami;
 • udział w rozprawach sądowych w roli publiczności oraz w symulacjach rozpraw sądowych;
 • wyjścia do teatru, kina, wyjazdy na ważne imprezy kulturalne;
 • wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne;
 • spotkania z politykami, samorządowcami, posłami;
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu;
 • zajęcia lekcyjne rozpoczynające się od godz. 8.00.

 

 • Nie zapominamy o tych, którzy z różnych powodów mają problemy z opanowaniem niezbędnych umiejętności. Prowadzimy zajęcia wyrównujące braki oraz dodatkowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego.

 

 • Współpracujemy z uczelniami: Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku i Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa. Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych tych instytucji zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wycieczek dydaktycznych.
 • Prowadzimy szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej otrzymaliśmy certyfikaty, m.in.: „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”.
 • Dbamy o dobre warunki nauki – wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (np. tablice interaktywne, projektory, wizualizery), korzystamy z dziennika elektronicznego, który zapewnia bieżący dostęp do informacji.

 

 • Posiadamy nowoczesną halę sportową, 2 sale gimnastyczne (w tym salę do fitness) i profesjonalną siłownię z ergometrami wiosłowymi oraz kompleks boisk sportowych, w tym "Orlik".

 

 • Mamy profesjonalną strzelnicę sportową (jako jedyna placówka oświatowa w mieście), w której będziecie mogli nauczyć się strzelania z pneumatycznej broni sportowej.

 

 • Dysponujemy stołówką szkolną oferującą zdrowe i smaczne posiłki.

 

 • Mamy dobrą lokalizację – przystanek niedaleko szkoły, dogodny dojazd z różnych stron miasta.
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych uzupełniających wiedzę uczniów oraz przygotowujących do egzaminy maturalnego.

Dzięki doskonałej bazie sportowej i wykwalifikowanej kadrze trenerskiej nasi licealiści odnoszą spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce. Są zawodnikami Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Współpracujemy z płockimi klubami sportowymi: MUKS, MON‑POL, SKF Wisła.

W naszej szkole istnieje możliwość utworzenia klas integracyjnych. Klasa integracyjna liczy nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku!

Atmosfera panująca w naszej szkole oraz przygotowana oferta edukacyjna dadzą Wam możliwość rozwoju zainteresowań, udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach, projektach i eksperymentach, przygotują do egzaminu maturalnego. Przykładamy wiele wagi do nabywania przez młodzież umiejętności, które pozwolą jej na kontynuację nauki w szkole wyższej oraz realizację marzeń o zawodzie zgodnym z własnymi zainteresowaniami i pasjami. 

 

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy do wyboru 3 klasy. Przy każdej z nich znajdziecie szczegółowy opis, który, mamy nadzieję, pozwoli Wam dokonać trafnego wyboru.

POWODZENIA!

   

              OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Klasa I A  z dietetyką

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:                                                                                                                                    

język polski

biologia

język angielski

 

Drugi język do wyboru: jęz. niemiecki lub jęz. francuski.

 

Przedmiot uzupełniający: żywienie człowieka.

 

Klasa objęta patronatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

W ramach patronatu uczniowie:

 • uczestniczą w wybranych wykładach i ćwiczeniach na uczelni,
 • uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez WSIIZ (konferencje, seminaria, pokazy, warsztaty),
 • biorą udział w  realizacji projektów związanych z dietetyką, żywieniem człowieka, chemią żywności,
 • biorą udział w konkursach i turniejach wiedzy o dietetyce i żywieniu człowieka.

 

Klasa stwarza możliwość studiowania zarówno  na kierunkach przyrodniczych, np.: dietetyka, pielęgniarstwo, analityka medyczna, położnictwo, biotechnologia, biologia, kosmetologia, jak i humanistycznych, np.: dziennikarstwo, prawo, psychologia, logopedia, pedagogika.

 

Klasa I B

Przedmioty realizowane w zakresie  rozszerzonym:                                   

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

 

Drugi język do wyboru: jęz. niemiecki lub jęz. francuski.

 

Innowacja pedagogiczna „Wiedza o prawie.”

 

Klasa dla młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych. Zwiększona ilość godzin z  przedmiotów : język polski , wos , język angielski umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a jednocześnie stwarza możliwość studiowania  na takich kierunkach jak: prawo, politologia, filologia polska, filologie obce i lingwistyka stosowana, dziennikarstwo, socjologia, administracja, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, public relations i doradztwo medialne, filozofia, kryminologia i kryminalistyka, pedagogika i psychologia.

 

 Jeśli interesuje Cię prawo, proponujemy udział w zajęciach innowacyjnych – „Wiedza o prawie”. W ramach zajęć  będziesz uczestniczył w rozprawach w Sądzie Cywilnym i Sądzie Karnym, spotkasz się z osobami wykonującymi zawody prawnicze: sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, kuratorem zawodowym, a także Rzecznikiem Praw Konsumenta. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane są na praktycznym stosowaniu prawa.

 

Klasa I C   

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:              

wiedza o społeczeństwie                                                                                        

język angielski

biologia

 

Drugi język do wyboru: jęz. niemiecki lub jęz. francuski.

 

W tej klasie  proponujemy Ci  naukę biologii, języka angielskiego oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Masz szansę studiowania zarówno na kierunkach przyrodniczych, takich jak: farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biologia, kosmetologia, dietetyka, chemia, bezpieczeństwo narodowe, jak i humanistycznych: psychologia, pedagogika, filologia angielska, prawo, dziennikarstwo, nowe media i innych.

 

Dzięki temu, że nasza szkoła posiada pracownię multimedialną do nauczania języków obcych, uczniowie będą  nabywali umiejętności językowe głównie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Będą rozwijać zarówno swoje zdolności językowe, jak i zainteresowania dzięki atrakcyjnym metodom i technikom pracy oraz narzędziom multimedialnym.

Dzięki patronatowi Szkoły Wyższej Inżynierii i Zdrowia również uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach i konkursach organizowanych przez tę uczelnię.

IV LO w Płocku  to szkoła z bogatą historią i wyjątkową atmosferą. Jednocześnie stawiamy na nowoczesność - właśnie tak podchodzimy do nauczania. Pozwolimy Ci rozwinąć skrzydła i pokażemy, jak latać.

 

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos