Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A » 2 AB » 3 G 1 » 3 G 2 » 3 G 3 » 4 a » 7 a

Klasa 1 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Biologia
1 biol. rozszerz. gr. 1 (ET) - Tomaszewska E. (219)
Język francuski
1 A j. francuski (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
1 A j. niem ((AK) - Kozakiewicz A. (222)
wiedza o prawie
1 A gr. 1 wiedz. o praw. (MP) - Pytel M. (111)
Psychoedukacja
1 A gr. 2 psychoedukacja (UDB) - Domosławska-Bieńkowska U. (111)
Ratownictwo wodne
1 A ratow. wodne (PP) - Przybylski P. (Basen)
Chemia
1 A - Bieniek M. (113)
2 08:55-09:40 Język francuski
1 A j. francuski (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
1 A j. niem ((AK) - Kozakiewicz A. (222)
Język polski
1 A - Ogonowska M. (111)
Język polski
1 A - Ogonowska M. (128)
Warsztaty dziennikarskie
1 A gr. warsz. dzien. (MO) - Ogonowska M. (123)
Ratownictwo wodne
1 A ratow. wodne (PP) - Przybylski P. (Basen)
Fizyka
1 A - Wochowska-Wołosz K. (19)
3 09:50-10:35 Geografia
1 A - Brzeski A. (23)
Podstawy przesiębiorczości
1 A - Wilewska E. (123)
Matematyka
1 A - Bartosiewicz B. (19)
Wiedza o społeczeństwie
1 A - Pytel M. (111)
Historia
1 A - Rybińska-Janicka J. (111)
4 10:45-11:30 Język polski
1 A - Ogonowska M. (128)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 A - Lucińska D. (014)
Zajęcia z wychowawcą
1 A - Rybińska-Janicka J. (111)
Język angielski
1 A gr. 1 j. angiel. (LCH) - Chodkowska L. (121)
Język angielski
1 A gr. 2 j. angielski (DL) - Lucińska D. (014)
religia
1 A rel. ( (DK) - Pajor B. (121)
5 11:50-12:35 Język angielski
1 A gr. 1 j. angiel. (LCH) - Chodkowska L. (128)
Język angielski
1 A gr. 2 j. angielski (DL) - Lucińska D. (014)
Matematyka
1 A - Bartosiewicz B. (123)
Historia
1 A - Rybińska-Janicka J. (111)
Wychowanie do życia w rodzinie
1 A wdż (AK) - Kroczewska A. (118)
Język angielski
1 A gr. 1 j. angiel. (LCH) - Chodkowska L. (128)
Język angielski
1 A gr. 2 j. angielski (DL) - Lucińska D. (014)
6 12:50-13:35 Matematyka
1 A - Bartosiewicz B. (19)
Język angielski
1 A gr. 1 j. angiel. (LCH) - Chodkowska L. (128)
Język angielski
1 A gr. 2 j. angielski (DL) - Lucińska D. (014)
Wychowanie fizyczne
1 A gr. 1 w-f (MN) - Niemiec M. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
1 A gr, 2 w-f (PM) - Mieszkowski P. (Hala)
Język polski
1 A - Ogonowska M. (128)
Język angielski
1 A gr. 1 j. angiel. (LCH) - Chodkowska L. (128)
Język angielski
1 A gr. 2 j. angielski (DL) - Lucińska D. (014)
7 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne
1 A gr. 1 w-f (MN) - Niemiec M. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
1 A gr, 2 w-f (PM) - Mieszkowski P. (Hala)
religia
1 A - Pajor B. (113)
Wiedza o kulturze
1 A - Ratkowski J. (23)
Podstawy przesiębiorczości
1 A - Wilewska E. (128)
Wiedza o kulturze
1 A - Ratkowski J. (23)
8 14:40-15:25 Wychowanie fizyczne
1 A gr. 1 w-f (MN) - Niemiec M. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
1 A gr, 2 w-f (PM) - Mieszkowski P. (Hala)
Informatyka
1 A gr, 2 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
Informatyka
1 A gr. 1 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
9 15:35-16:20

Klasa 2 AB - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język polski
2 AB - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Język polski
2 AB - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Matematyka
2 AB - Bartosiewicz B. (19)
Geografia
2 AB gr 1 geografia (AB) - Brzeski A. (23)
Język polski
2 AB gr. 2 j.pol rozsz. (UAB) - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Przyroda
2 A gr. 2 przyroda (KWW) - Wochowska-Wołosz K. (19)
Geografia
2 AB gr 1 geografia (AB) - Brzeski A. (23)
2 08:55-09:40 Geografia
2 AB gr 1 geografia (AB) - Brzeski A. (23)
Język polski
2 AB gr. 2 j.pol rozsz. (UAB) - Ambroziak-Bereszczyńska U. (111)
Język polski
2 AB - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Matematyka
2 AB - Bartosiewicz B. (19)
Geografia
2 AB gr 1 geografia (AB) - Brzeski A. (23)
Język polski
2 AB gr. 2 j.pol rozsz. (UAB) - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
3 09:50-10:35 Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
Język niemiecki
2 AB gr 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Język francuski
2 AB gr. 2 j. francuski (ASZ) - Szymańska A. (211)
Biologia
2 AB gr. 1 biolog. ( ET) - Tomaszewska E. (219)
Wiedza o społeczeństwie
2 AB gr. 2 wos (JRJ) - Rybińska-Janicka J. (111)
Historia i społeczeństwo
2 AB - Rybińska-Janicka J. (123)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 1 w-f (SB) - Bogiel S. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 2 w-f (OS) - Sęk O. (Hala)
4 10:45-11:30 Język niemiecki
2 AB gr 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Język francuski
2 AB gr. 2 j. francuski (ASZ) - Szymańska A. (211)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 1 w-f (SB) - Bogiel S. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 2 w-f (OS) - Sęk O. (Hala)
Geografia
2 AB gr 1 geografia (AB) - Brzeski A. (014)
Język polski
2 AB gr. 2 j.pol rozsz. (UAB) - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Biologia
2 AB gr. 1 biolog. ( ET) - Tomaszewska E. (219)
Wiedza o społeczeństwie
2 AB gr. 2 wos (JRJ) - Rybińska-Janicka J. (111)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 1 w-f (SB) - Bogiel S. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
2 AB gr. 2 w-f (OS) - Sęk O. (Hala)
5 11:50-12:35 Matematyka
2 AB - Bartosiewicz B. (19)
Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
Język polski
2 AB - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
Biologia
2 AB gr. 1 biolog. ( ET) - Tomaszewska E. (219)
Wiedza o społeczeństwie
2 AB gr. 2 wos (JRJ) - Rybińska-Janicka J. (111)
Biologia
2 AB gr. 1 biolog. ( ET) - Tomaszewska E. (219)
Wiedza o społeczeństwie
2 AB gr. 2 wos (JRJ) - Rybińska-Janicka J. (111)
6 12:50-13:35 Historia i społeczeństwo
2 AB - Rybińska-Janicka J. (111)
Matematyka
2 AB - Bartosiewicz B. (118)
Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
religia
2 AB rel. (DK) - Pajor B. (121)
7 13:45-14:30 Zajęcia z wychowawcą
2 AB - Bartosiewicz B. (19)
Przyroda
2 A gr. 2 przyroda (KWW) - Wochowska-Wołosz K. (19)
Biologia
2 AB gr. 1 biolog. ( ET) - Tomaszewska E. (219)
Język angielski
2 AB gr. 1 j. angiel. (MB) - Brzezińska M. (206)
Język angielski
2 AB gr. 2 j .angielski (AAT) - Aronowska-Tokarska Anna (121)
strzelectwo sportowe
2 AB gr. 2 strzelec. (PP) - Przybylski P. (014)
Zajęcia artystyczne
2 AB gr. 1 zaj. art.(UAB) - Ambroziak-Bereszczyńska U. (128)
8 14:40-15:25 edukacja obronna
2 AB gr. 1 eduk. obronna (DL) - Lucińska D. (014)
religia
2 AB rel. (DK) - Pajor B. (113)
9 15:35-16:20

Klasa 3 G 1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język polski
3 G 1 - Ogonowska M. (129)
Język niemiecki
3 G 1 gr. 2 j. niem (MP) - Piecka M. (121)
Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język polski
3 G 1 - Ogonowska M. (128)
2 08:55-09:40 Matematyka
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
religia
3 G 1 rel. (BP) - Pajor B. (203)
Zajęcia z wychowawcą
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
Historia
3 G 1 - Rybińska-Janicka J. (111)
Język angielski
3 G 1 - Zarębowska A. (23)
3 09:50-10:35 Język polski
3 G 1 - Ogonowska M. (128)
Język angielski
3 G 1 - Zarębowska A. (23)
Język polski
3 G 1 - Ogonowska M. (128)
Matematyka
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
Matematyka
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
4 10:45-11:30 Geografia
3 G 1 - Brzeski A. (23)
Fizyka
3 G 1 - Wochowska-Wołosz K. (19)
religia
3 G 1 rel. (BP) - Pajor B. (203)
Chemia
3 G 1 - Kubacka K. (113)
Biologia
3 G 1 - Tomaszewska E. (219)
5 11:50-12:35 Historia
3 G 1 - Rybińska-Janicka J. (118)
W świecie multimediów
3 G 1 gr. 1 w świecie multimed. (EW) - Wilewska E. (211)
Czytanie tekstów kultury
3 G 1 gr. 2 czyt. tek. kult. (MO) - Ogonowska M. (128)
Matematyka
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
Język polski
3 G 1 - Ogonowska M. (128)
Wiedza o społeczeństwie
3 G 1 - Pytel M. (113)
6 12:50-13:35 Edukacja dla bezpieczeństwa
3 G 1 - Lucińska D. (014)
Biologia
3 G 1 - Tomaszewska E. (219)
Matematyka
3 G 1 - Wiśniewska U. (118)
Język angielski
3 G 1 - Zarębowska A. (23)
Zajęcia techniczne
3 G 1 - Ratkowski J. (23)
7 13:45-14:30 Zajęcia artystyczne
3 G 1 - Ratkowski J. (23)
Wychowanie fizyczne
3 G 1 - Sęk O. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
3 G 1 - Sęk O. (Duża sala)
Język niemiecki
3 G 1 gr. 2 j. niem (MP) - Piecka M. (121)
8 14:40-15:25 Wychowanie fizyczne
3 G 1 - Sęk O. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
3 G 1 - Sęk O. (Duża sala)
9 15:35-16:20

Klasa 3 G 2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
3 G 2 gr. 2 j. niem (MP) - Piecka M. (121)
Matematyka
3 G 2 - Wiśniewska U. (118)
Matematyka
3 G 2 - Wiśniewska U. (118)
Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
3 G 2 gr. 2 j. niem (MP) - Piecka M. (121)
Język angielski
3 G 2 - Aronowska-Tokarska Anna (121)
2 08:55-09:40 Język polski
3 G 2 - Ogonowska M. (128)
Matematyka
3 G 2 - Wiśniewska U. (118)
religia
3 G 2 rel. (BP) - Pajor B. (121)
Matematyka
3 G 2 - Wiśniewska U. (118)
Język polski
3 G 2 - Ogonowska M. (128)
3 09:50-10:35 Matematyka
3 G 2 - Wiśniewska U. (118)
Język polski
3 G 2 - Ogonowska M. (128)
Geografia
3 G 2 - Brzeski A. (014)
strzelectwo sportowe
3 G 2 gr. 1 strzel. (PP) - Przybylski P. (121)
Obliczenia w przyrodzie
3 G 2 gr. 2 obl. w przyr. (KK) - Kubacka K. (113)
Historia
3 G 2 - Bornińska M. (128)
4 10:45-11:30 Edukacja dla bezpieczeństwa
3 G 2 - Lucińska D. (014)
Język angielski
3 G 2 - Aronowska-Tokarska Anna (121)
Język polski
3 G 2 - Ogonowska M. (123)
Język polski
3 G 2 - Ogonowska M. (128)
Fizyka
3 G 2 - Wochowska-Wołosz K. (19)
5 11:50-12:35 Historia
3 G 2 - Bornińska M. (123)
Biologia
3 G 2 - Tomaszewska E. (219)
Język angielski
3 G 2 - Aronowska-Tokarska Anna (121)
Chemia
3 G 2 - Kubacka K. (113)
Zajęcia artystyczne
3 G 2 - Ratkowski J. (23)
6 12:50-13:35 religia
3 G 2 rel. (BP) - Pajor B. (129)
Wychowanie fizyczne
3 G 2 - Niemiec M. (Duża sala)
Zajęcia techniczne
3 G 2 - Ratkowski J. (23)
Biologia
3 G 2 - Tomaszewska E. (219)
Zajęcia z wychowawcą
3 G 2 - Niemiec M. (113)
7 13:45-14:30 przysposobienie wojskowe
3 G 2 przysp.wojsk. (DL) - Lucińska D. (014)
Wychowanie fizyczne
3 G 2 - Niemiec M. (Duża sala)
Wychowanie fizyczne
3 G 2 - Niemiec M. (Duża sala)
Wiedza o społeczeństwie
3 G 2 - Bornińska M. (123)
8 14:40-15:25 Wychowanie fizyczne
3 G 2 - Niemiec M. (Duża sala)
9 15:35-16:20

Klasa 3 G 3 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
3 G 3 gr. 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Biologia
3 G 3 - Tomaszewska E. (219)
Biologia
3 G 3 - Tomaszewska E. (219)
Język francuski
3 G 1/G 2/G 3 gr. 1 j. fran. (ASZ) - Szymańska A. (214)
Język niemiecki
3 G 3 gr. 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
2 08:55-09:40 Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Chemia
3 G 3 - Bieniek M. (113)
Geografia
3 G 3 - Brzeski A. (014)
Język angielski
3 G 3 - Chodkowska L. (121)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
3 09:50-10:35 Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Matematyka
3 G 3 - Wiśniewska U. (118)
religia
3 G 3 rel. (BP) - Pajor B. (121)
Edukacja dla bezpieczeństwa
3 G 3 - Lucińska D. (014)
Zajęcia z wychowawcą
3 G 3 - Mieszkowski P. (219)
4 10:45-11:30 Matematyka
3 G 3 - Wiśniewska U. (118)
Język polski
3 G 3 - Kajkowska I. (129)
Matematyka
3 G 3 - Wiśniewska U. (118)
Język polski
3 G 3 - Kajkowska I. (129)
Historia
3 G 3 - Bornińska M. (113)
5 11:50-12:35 Język polski
3 G 3 - Kajkowska I. (129)
Fizyka
3 G 3 - Wochowska-Wołosz K. (19)
Zajęcia techniczne
3 G 3 - Ratkowski J. (23)
Język polski
3 G 3 - Kajkowska I. (129)
Matematyka
3 G 3 - Wiśniewska U. (118)
6 12:50-13:35 Język angielski
3 G 3 - Chodkowska L. (128)
religia
3 G 3 rel. (BP) - Pajor B. (113)
Język polski
3 G 3 - Kajkowska I. (129)
Historia
3 G 3 - Bornińska M. (129)
Matematyka
3 G 3 - Wiśniewska U. (118)
7 13:45-14:30 Wiedza o społeczeństwie
3 G 3 - Bornińska M. (123)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Język angielski
3 G 3 - Chodkowska L. (111)
8 14:40-15:25 Zajęcia artystyczne
3 G 3 - Ratkowski J. (23)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
Wychowanie fizyczne
3 G 3 - Mieszkowski P. (Hala)
9 15:35-16:20

Klasa 4 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55 Język angielski
4 a gr. 2 j.ang. (MB) - Brzezińska M. (206)
1 08:00-08:45 Język angielski
4 a j.ang. gr. 1 (MB) - Brzezińska M. (206)
Plastyka
4 a - Ratkowski J. (23)
technika
4 a - Ratkowski J. (23)
Historia
4 a - Pytel M. (111)
2 08:55-09:40 Przyroda
4 a - Tomaszewska E. (219)
Przyroda
4 a - Tomaszewska E. (219)
Matematyka
4 a - Wilewska E. (113)
Wychowanie do życia w rodzinie
4 a wdż (AK) - Kroczewska A. (219)
Język polski
4 a - Kajkowska I. (129)
3 09:50-10:35 Język polski
4 a - Kajkowska I. (129)
Język polski
4 a - Kajkowska I. (129)
Informatyka
4 a gr. 2 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
Język angielski
4 a j.ang. gr. 1 (MB) - Brzezińska M. (206)
Język polski
4 a - Kajkowska I. (129)
religia
4 a rel. (DK) - Pajor B. (121)
4 10:45-11:30 Zajęcia z wychowawcą
4 a - Brzezińska M. (206)
Matematyka
4 a - Wilewska E. (113)
Język polski
4 a - Kajkowska I. (129)
Matematyka
4 a - Wilewska E. (19)
Muzyka
4 a - Ratkowski J. (23)
5 11:50-12:35 Matematyka
4 a - Wilewska E. (113)
Wychowanie fizyczne
4 a - Sęk O. (Hala)
Język angielski
4 a gr. 2 j.ang. (MB) - Brzezińska M. (206)
zajęcia kreatywne
4 a - Wilewska E. (19)
Wychowanie fizyczne
4 a - Sęk O. (Hala)
6 12:50-13:35 Język angielski
4 a gr. 2 j.ang. (MB) - Brzezińska M. (206)
Informatyka
4 a gr. 1 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
Wychowanie fizyczne
4 a - Sęk O. (Hala)
religia
4 a rel. (DK) - Pajor B. (113)
Język angielski
4 a j.ang. gr. 1 (MB) - Brzezińska M. (206)
7 13:45-14:30 Wychowanie fizyczne
4 a - Sęk O. (Mała sala)
8 14:40-15:25
9 15:35-16:20

Klasa 7 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 Geografia
7 a - Brzeski A. (23)
Chemia
7 a - Bieniek M. (113)
Geografia
7 a - Brzeski A. (014)
Historia
7 a - Rybińska-Janicka J. (113)
Język polski
7 a - Kajkowska I. (129)
2 08:55-09:40 Język angielski
7 a - Brzezińska M. (206)
Język niemiecki
7 a gr. 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Język francuski
7 a gr. 2 j. fran.(ASZ) - Szymańska A. (214)
Muzyka
7 a - Ratkowski J. (23)
Język polski
7 a - Kajkowska I. (129)
Chemia
7 a - Bieniek M. (113)
3 09:50-10:35 Język niemiecki
7 a gr. 1 j. niem. (AK) - Kozakiewicz A. (222)
Język francuski
7 a gr. 2 j. fran.(ASZ) - Szymańska A. (214)
Biologia
7 a - Tomaszewska E. (219)
Matematyka
7 a - Wiśniewska U. (118)
Biologia
7 a - Tomaszewska E. (219)
Fizyka
7 a - Wochowska-Wołosz K. (19)
4 10:45-11:30 Język polski
7 a - Kajkowska I. (129)
Matematyka
7 a - Wiśniewska U. (118)
Wychowanie fizyczne
7 a - Mieszkowski P. (Hala)
Matematyka
7 a - Wiśniewska U. (118)
Matematyka
7 a - Wiśniewska U. (118)
5 11:50-12:35 Wychowanie fizyczne
7 a - Mieszkowski P. (Hala)
Język polski
7 a - Kajkowska I. (129)
Język polski
7 a - Kajkowska I. (129)
Język angielski
7 a - Brzezińska M. (206)
Język angielski
7 a - Brzezińska M. (206)
6 12:50-13:35 Wychowanie fizyczne
7 a - Mieszkowski P. (Hala)
Fizyka
7 a - Wochowska-Wołosz K. (19)
Zajęcia z wychowawcą
7 a - Kozakiewicz A. (222)
Wychowanie fizyczne
7 a - Mieszkowski P. (Hala)
Historia
7 a - Rybińska-Janicka J. (111)
7 13:45-14:30 Informatyka
7 a gr. 1 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
Informatyka
7 a gr. 2 inform. (EW) - Wilewska E. (211)
zajęcia kreatywne
7 a - Kozakiewicz A. (222)
religia
7 a rel. (BP) - Pajor B. (113)
religia
7 a rel. (BP) - Pajor B. (121)
8 14:40-15:25 Plastyka
7 a - Ratkowski J. (23)
Wychowanie do życia w rodzinie
7 a wdż (AK) - Kroczewska A. (113)
9 15:35-16:20