No item found! Please check your config!
08 maj 2021

Święto Flagi

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Popularne stało się noszenie w Dniu Flagi kokardy narodowej oraz okazywanie szacunku naszej fladze narodowej poprzez wywieszanie jej w widocznych miejscach. „Polska Flaga” - to wyjątkowa piosenka, która jest krótką opowieścią o polskiej fladze, o tym jak wygląda, o rodzajach flag i o tym gdzie i jak taką flagę należy zawiesić. Najważniejszym jednak przesłaniem jest to, że Flagę Polski trzeba traktować z największym szacunkiem – bo “To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak!” Zapraszamy do obejrzenia nagrania tej pięknej piosenki w wykonaniu Aurelii Molskiej z kl. 4b pod kierunkiem p. Jacka Ratkowskiego.

 

Etykiety

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Niosła gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Obecnie oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Etykiety

Dnia 19 kwietnia 2021 z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyła się eko-lekcja, w której brali  udział  uczniowie klas: IIB, IIAG.

Celem spotkania było rozwijanie wśród uczniów dobrych praktyk postępowania z odpadami począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzania śmieci poprzez ich segregację w domu, szkole.

Po zakończonej lekcji 18 osób brało udział w szkolnym konkursie „Jak segregować odpady i postępować ekologicznie na co dzień”

I miejsce zajęły Maja Sobiesiak i Agnieszka Podwiązka

Organizatorzy:

Marzena Kapuścińska

Urszula Wiśniewska

Etykiety

Dnia 22 kwietnia 2021 z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyło się  online spotkanie na którym  podsumowano wyniki międzyszkolnego konkursu „ Przywróć naszą Ziemię”

Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów.

Uczniowie mieli za zadanie między innymi wykonać eko- zabawkę  z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców wtórnych. Liczyła się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania.

W konkursie brało udział 10 szkół.

W kategorii eko- zabawki w grupie szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Laura Górnicka (klasa II AG), III miejsce Krystyna Mazurek ( klasa II B).

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z zasadami segregacji odpadów  i wpływem człowieka na  środowisko

Marzena Kapuścińska

Etykiety

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos