No item found! Please check your config!

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADCA ZAWODOWY mgr Marzena Pytel

Szkolny doradca zawodowy prowadzi indywidualne rozmowy i zajęcia grupowe z zakresu orientacji zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy oferuje uczniom pomoc w zakresie:

  • Wsparcia procesu decyzyjnego o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
  • Poznawania różnych zawodów
  • Umożliwienia samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości, jak również poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły
  • Zmian na rynku pracy, pojawienia się nowych zawodów, zawodów nadwyżkowych i deficytowych
  • Opracowania indywidualnego planu kariery zawodowej
  • Udostępnienia informacji edukacyjnej i zawodowej, w szczególności o systemie rekrutacji do szkół i uczelni.

Przydatne linki:

Wybierz studia : http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/

Perspektywy: http://www.perspektywy.pl/portal/

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe: http://twojepredyspozycje.pl/

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos