No item found! Please check your config!

Terminy

1) Do końca stycznia 2019 r. kurator oświaty ustali harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów;

2) Do końca lutego 2019 r. kurator oświaty ogłosi wykaz konkursów przedmiotowych punktowanych w rekrutacji;

3) Do końca lutego 2019 r. dyrektor szkoły wyznaczy terminy sprawdzianów:

- uzdolnień kierunkowych,

- predyspozycji przydatnych w danym zawodzie

oraz termin ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tych sprawdzianów;

4) Do końca lutego 2019 r. dyrektor szkoły ogłosi informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami dwujęzycznymi) lub jest językiem nauczania w oddziale międzynarodowym;

5) Do końca lutego 2019 r. dyrektor szkoły poda informację o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym (dotyczy szkół mistrzostwa sportowego lub z oddziałami sportowymi);

6) Do końca lutego 2019 r. dyrektor szkoły ogłosi przedmioty, z których oceny  na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos