No item found! Please check your config!

Informacje

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dotyczy absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz oddzielnie absolwentów gimnazjów.

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę:

- wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,

- szczególne osiągnięcia uczniów,

- ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Szkoły zapewnią miejsca WSZYSTKIM ABSOLWENTOM.

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła (w tym także nasze IV LO) utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Za weryfikację wniosków i ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego będzie odpowiadać komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

W pierwszej kolejności do szkoły będą przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty  oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN."

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos