No item found! Please check your config!

Od dnia 27.01.2022r. do 25.02.2022r. uczniowie klas V, VII szkoły podstawowej i klas I-III liceum będą uczyć się w formie zdalnej z wykorzystaniem TEAMS-ów.

W sobotę 15.01.2022 uczniowie klasy VII należący do koła turystycznego „WATRA” wzięli udział w Nocnym Rajdzie Szkolnym. Trasa rajdu rozpoczynała się późnym wieczorem w Ciechomicach, a następnie biegła przez lasy w kierunku Zaździerza. Tutaj nastąpiła przerwa na rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek. Potem grupa przeszła na przystanek KM i nastąpił powrót do Płocka.

W sobotę 22.01.2022 miał miejsce kolejny rajd pieszy. Tym razem grupa uczniów z klasy VII wystartowała na dworcu PKP. Stąd nastąpił przejazd szynobusem do Łącka. Tutaj rozpoczęła się trasa piesza. Przebiegała żółtym szlakiem do śródleśnej polany, na której tradycyjnie już nastąpiła przerwa na ognisko. Następnym punktem trasy była Grabina. Trasa piesza zakończyła się na przystanku KM w Górach. Stąd nastąpił przejazd do Płocka i zakończenie rajdu.

Opiekę na grupą uczniów w trakcie rajdów sprawował p. Artur Brzeski.

Dnia 10.12.21 uczniowie klasy IIIB Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w projekcie ekologicznym organizowanym przez Ambasadę Królestwa Norwegii pt.: "Zielone inspiracje napędzane przez Fundusze Norweskie". W trakcie realizacji projektu, odbyło się spotkanie z ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce, wysłuchanie prezentacji na temat działań ekologicznych młodzieży norweskiej oraz na temat smogu, przedstawionej przez przedstawiciela organizacji Polski Alarm Smogowy. Uczniowie otrzymali od organizatora wspaniałe upominki. Dziękujemy!

W październiku 2021 roku odbył się szkolny konkurs przyrodniczo-językowy dla uczniów szkoły podstawowej. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przestawiającej element przyrody ożywionej z opisem w języku angielskim. 29.10.21 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów - I miejsce zajęła Julia Rychlik (klasa Va), II miejsce - Zuzanna Flak (klasa IVa), III miejsce - Magdalena Tur (klasa (Vb) i Antonina Małkiewicz (klasa VIIa). Gratulujemy. Organizatorami konkursu była p. Lidia Chodkowska i p. Ewa Tomaszewska.

Z muzycznymi życzeniami wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia dla całej społeczności ZS1 od uczestników zajęć muzycznych.

W dniu dzisiejszym ratownik płockiego WOPR przeprowadził prelekcję pt.: "Bezpieczna zima z WOPR Płock" dla uczniów naszej szkoły.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :
- opis form spędzania czasu wolnego na lodzie,
- sprzęt wykorzystywany w ratownictwie lodowym,
- podstawową wiedzę na temat lodu (budowa, struktura)
- warunki wejścia na lód,
- wyposażenie osobiste wchodzącego na lód,
- postępowanie i przygotowanie przed wejściem na lód,
- postępowanie świadka niebezpiecznego zdarzenia na lodzie,
- postępowanie poszkodowanego który uległ wypadkowi na lodzie.
#PKNORLEN SPONSOR WOPR PŁOCK

Święta to czas szczególny, w którym na chwile zapominamy o naszych problemach, pragniemy czynić dobro dla innych. Do Żytomierza zawitali wolontariusze z Płocka z akcją „Paka dla Rodaka”. Zbiórka po raz piąty zorganizowana została przez płocką Fundację „Przystanek Rodzina”. Akcja skierowana do potrzebujących polskich rodzin we Lwowie, Berdyczowie oraz w Żytomierzu – partnerskim mieście Płocka.

Młodzież szkolna, Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r., Mazowiecka Uczelnia Publiczna oraz Płocki Wolontariat zjednoczyły się, aby pomoc najbardziej potrzebującym. Honorowym patronatem akcję objęli: Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

Po raz trzeci uczniowie klasy IV b z wychowawczynią panią Sylwią Bogiel i nauczycielką historii panią Jolantą Rybińską wzięli udział w zwiedzaniu miasta z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną. Uczestniczyli w lekcji w Muzeum Mazowieckim. Poznali sylwetki wielkich, choć małych – bohaterskich harcerzy walczących w obronie Płocka w 1920 roku. W towarzystwie przewodniczki udali się pod pomnik Obrońców Płocka, a następnie do płockiego Ratusza. Zwiedzili Salę Tradycji, w której znajduje się Krzyż Walecznych „ Za bohaterską obronę Płocka w wojnie polsko – bolszewickiej w sierpniu 1920 roku”. Nadał go miastu 20 kwietnia 1921 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Każdy uczeń uczestniczący w projekcie otrzymał świadectwo ukończenia i drobny upominek. Szkoda, że to już ostatnie spotkanie.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos