No item found! Please check your config!

Po powrocie do nauki stacjonarnej, grupa uczniów klasy VI należących do szkolnego koła turystycznego WATRA wzięła udział wraz z opiekunem p. A. Brzeskim w dwóch imprezach turystycznych i w obydwu zajęła pierwsze miejsca:

XLII Rajd Ekologiczny „Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki”- 29.05.2021

I Płocki Rajd PTTK „Jan Paweł II na świetlistym szlaku”- 12.06.2021

Od kwietnia 10 uczniów klasy 6a pracowało nad międzynarodowym projektem eTwinning „Welcome to Poland, Welcome to Europe”. Celem projektu było poznanie atrakcji turystycznych w wybranych krajach europejskich oraz w Polsce. Uczniowie wypracowali materiały do lekcji krajoznawczych w języku angielskim. Opracowane zostały ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, atrakcje i kraje Europy, korzystając przy tym z bezpiecznych narzędzi TIK.

W projekcie wzięły udział 33 szkoły z Polski i jedna z Litwy. Pracując w grupach uczniowie poznali swoich rówieśników ze szkół partnerskich. 28 maja 2021 roku uczniowie biorący udział w projekcie spotkali się za pomocą aplikacji Teams z uczniami klasy 5a ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich prezentacji. Nasi uczniowie wykonali prezentacje o Mazowszu i Włoszech. Ponadto uczniowie wspólnie zagrali w przygotowane wcześniej quizy językowe.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nie tylko doskonalili umiejętność komunikowania się w języku angielskim, ale również poznali rozmaite narzędzia, programy pozwalające na tworzenie niezwykłych prac, np.  Genially, Tripline, Pictramap, Story Jumper, Google Slides.

Opiekunem uczniów biorących udział w projekcie była pani Magdalena Brzezińska.

Wspaniały prezent na Dzień Dziecka otrzymała nasza uczennica z klasy 4b - Aurelia Molska. Właśnie 1 czerwca ogłoszono wyniki I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej, w którym Aurelia wyśpiewała II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Konkurs odbył się zdalnie, a organizatorem była Szkoła Podst Nr8 w Płocku we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Płocku. Serdecznie gratulujemy kolejnego już sukcesu Aurelii w tym roku szkolnym.

30 kwiecień 2021

Święto Flagi

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Popularne stało się noszenie w Dniu Flagi kokardy narodowej oraz okazywanie szacunku naszej fladze narodowej poprzez wywieszanie jej w widocznych miejscach. „Polska Flaga” - to wyjątkowa piosenka, która jest krótką opowieścią o polskiej fladze, o tym jak wygląda, o rodzajach flag i o tym gdzie i jak taką flagę należy zawiesić. Najważniejszym jednak przesłaniem jest to, że Flagę Polski trzeba traktować z największym szacunkiem – bo “To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak!” Zapraszamy do obejrzenia nagrania tej pięknej piosenki w wykonaniu Aurelii Molskiej z kl. 4b pod kierunkiem p. Jacka Ratkowskiego.

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Niosła gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Obecnie oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Dnia 19 kwietnia 2021 z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyła się eko-lekcja, w której brali  udział  uczniowie klas: IIB, IIAG.

Celem spotkania było rozwijanie wśród uczniów dobrych praktyk postępowania z odpadami począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzania śmieci poprzez ich segregację w domu, szkole.

Po zakończonej lekcji 18 osób brało udział w szkolnym konkursie „Jak segregować odpady i postępować ekologicznie na co dzień”

I miejsce zajęły Maja Sobiesiak i Agnieszka Podwiązka

Organizatorzy:

Marzena Kapuścińska

Urszula Wiśniewska

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

w systemie hybrydowym (dla kl. I-III SP)

oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

(aktualizacja 23 kwietnia 2021 r.)

 

Dnia 22 kwietnia 2021 z okazji Światowego Dnia Ziemi odbyło się  online spotkanie na którym  podsumowano wyniki międzyszkolnego konkursu „ Przywróć naszą Ziemię”

Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów.

Uczniowie mieli za zadanie między innymi wykonać eko- zabawkę  z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców wtórnych. Liczyła się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania.

W konkursie brało udział 10 szkół.

W kategorii eko- zabawki w grupie szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Laura Górnicka (klasa II AG), III miejsce Krystyna Mazurek ( klasa II B).

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z zasadami segregacji odpadów  i wpływem człowieka na  środowisko

Marzena Kapuścińska

19 kwietnia przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu.

8 maja w schronie przy ul. Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy ŻOB. Nielicznym bojowcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca ŻOB Marek Edelman, zmarły w 2009 r.

19 kwietnia  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję Żonkile.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

W tym roku organizatorzy pragną nie tylko upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim, lecz także podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku.

Zachęcam uczniów do zrobienia symbolicznych żonkili, pod linkiem szablon do ich wykonania.
https://www.youtube.com/watch?v=8R9QbajMHks

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos