No item found! Please check your config!

Wymagania edukacyjne - Liceum

Język polski    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 4
Matematyka    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 4
Język angielski    
  klasa 1_4
Język niemiecki    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 4
Język francuski    
  klasa 1_4
Biologia    
  klasa 1
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 3
  klasa 4
Historia    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 3
  klasa 4
Historia i teraźniejszość    
  klasa 1
  klasa 2
Wiedza o społeczeństwie    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 4
Biznes i zarządzanie    
  klasa 1
Podstawy przedsiębiorczości    
  klasa 1
Geografia    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3  
Fizyka    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
Chemia    
  klasa 1
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 3
  klasa 4
Plastyka    
  klasa 1
Edukacja dla bezpieczeństwa    
  klasa 1
Informatyka    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
Wychowanie fizyczne    
  klasa 1
Żywienie człowieka    
  klasa 2_3
Podstawy pyschologii    
  klasa 1
Religia    
  klasa 1
  klasa 2
  klasa 3
  klasa 4

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos