No item found! Please check your config!
Do góry

Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płocku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku w ramach re

Postępowanie o zamówieniu publicznym o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł prowadzone w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

„Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płocku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku w ramach realizacji Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja uzupełniająca do złożenia oferty: 

W punkcie II zaproszenia do złożenia oferty cenowej dodaje się w punkt 5  następującej treści: "W zakresie przedmiotu zamówienia do którego można zastosować 0% VAT zobowiązuje się wykonawcę do naliczenia VAT wg stawki 0% tj. dla dostaw, o których mowa w art. 83 ust.1 pkt 26a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U.2021 r. poz.685 ze zm.).

Zmiana do zaproszenia do złożenia - zmiana terminu składania ofert: 

Termin składania ofert do dnia 26.11.2021 roku do godziny 12:00, otwarcie ofert w dniu 26.11.2021 o godzinie 12:30

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

Pytanie i odpowiedź (24.11.2021)

Sprostowanie do wzoru umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do zaproszenia) z dnia 25.11.2021r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
 
Powered by Phoca Download

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos