No item found! Please check your config!

Krzywousty - kwiecień 2021

Miło nam poinformować, że w Płocku powstało kolejne miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Szczegóły uzyskają Państwo na stronie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku >>> oraz w artykule Dziennika Płockiego >>>

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku zorganizowało konkurs na najładniejszą "KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ". Spośród 143 nadesłanych prac, Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii do 10 lat nagrodę zdobył uczeń z klasy Ia - Szymon Przedpełski.

Gratulacje!

W lutym 2019 r. Sejm RP  ustanowił dzień 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

Nie jest znana dokładna data chrztu Polski. Przyjmuje się, że było to 14 kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów.

Wtedy to książę Mieszko I z dynastii Piastów został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała naszą ojczyznę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii kraju. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek Państwa Polskiego.

Źródła pisane całkowicie milczą na temat miejsca chrztu Mieszka I, źródła archeologiczne natomiast już nie. Na ich podstawie wiadomo, że ceremonia nastąpiła na największej wyspie jeziora Lednica leżącego między Gnieznem i Poznaniem. Na wyspie zwanej Ostrowem Lednickim archeolodzy odnaleźli dwa pokaźne baseny chrzcielne i to przypuszczalnie w nieco głębszym z nich książę został ochrzczony.

Chrześcijaństwo stało się religią obowiązującą - religią państwową. Połączyła ona pochodzących z różnych plemion poddanych Mieszka w jedno społeczeństwo. Wzmocnieniu uległa władza książęca. Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom europejskim. Mógł zawierać przyjaźnie i sojusze. Oddalił od Polski niebezpieczeństwo całkowitego uzależnienia bądź podbicia jej przez Niemcy lub inne państwo. Nastąpił wzrost znaczenia państwa polskiego w Europie, które stało się równorzędnym partnerem dla innych władców chrześcijańskich.

Po przyjęciu chrztu państwo piastowskie weszło w krąg kultury łacińskiej – do Polski dotarły pismo, wzory form kancelaryjnych, architektura i sztuka chrześcijańska, w wyniku czego nastąpiła zmiana obyczajów. Klasztory i kościoły były ważnymi ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Budownictwo sakralne przyczyniło się zaś do wzrostu zapotrzebowania na architekturę, rzeźbę i malarstwo, z czym wiąże się szybkie rozprzestrzenienie się w kraju Piastów stylów - romańskiego i gotyckiego. Duchowni rozpowszechnili również w Polsce: system melioracji podmokłych terenów, nowe narzędzia oraz nowe metody uprawy roli, w tym dwupolówkę. Przyjęcie chrześcijaństwa miało więc bardzo pozytywne skutki dla kraju Piastów, i to w różnych dziedzinach - począwszy od wiary i polityki, a skończywszy na kulturze, sztuce i rolnictwie. Chrystianizacja stała się kamieniem milowym dla rozwoju Polski.

07 kwiecień 2021

Plastyczne talenty

Z wielką przyjemnością pragniemy przesłać link do wirtualnego spaceru po wystawie pokonkursowej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje Wielkanocne" i z radością poinformować, że nasi uczniowie są bardzo utalentowani plastycznie.
EWA STEFAŃSKA z kl.1a zajęła III miejsce w kat. 8-10 lat / praca pod kierunkiem p.Bożeny Podraskiej
KACPER TROCIŃSKI z kl. 4b zajął III miejsce w kat. 10-12 lat / praca pod kierunkiem p.Jacka Ratkowskiego
Ponadto wyróżnienia w postaci udziału w wystawie otrzymali:
JULIA ŁUKASIAK 4a, NATAN ŁUKASZEWSKI 4b,
ANTONINA MAŁKIEWICZ 6a /prace pod kierunkiem p.Jacka Ratkowskiego/
WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ?

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos