No item found! Please check your config!

IV Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy Absolwentów szkół podstawowych do IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego w Płocku

Klasa I A -  psychologiczno-prawna

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: j. polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.:

1) język polski i matematyka,

2) z dwóch przedmiotów obowiązkowych spośród: języki obce nowożytne, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, z których kandydat uzyskał najwyższe oceny końcowe.

Przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii

Przedmiot fakultatywny: wiedza o prawie

Uczniowie z klasy psychologiczno-prawnej biorą udział w zajęciach kształtujących postawy społeczne, rozwijających komunikację interpersonalną i przybliżających podstawy psychologii. Chcemy przygotować uczniów nie tylko do poznanie siebie, własnych emocji, ale kształtujemy umiejętność wchodzenia w dobre relacje z innymi i rozumienie mechanizmów tych relacji.

Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym umożliwi uczniom zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego. Stworzy także możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu.

Jeśli interesuje Cię zawód prawnika, proponujemy udział w zajęciach fakultatywnych  pn. wiedza o prawie. W ramach zajęć będziesz uczestniczył w rozprawach w Sądzie Cywilnym i Sądzie Karnym, spotkasz się z osobami wykonującymi zawody prawnicze: sędzią, prokuratorem, radcą prawnym, kuratorem zawodowym, a także Rzecznikiem Praw Konsumenta.  Współpracujemy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, np. biorąc udział w programie certyfikacji szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji prawnej.

Ukończenie klasy psychologiczno-prawnej i zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach takich, jak: prawo, historia, historia sztuki, politologia, nauki społeczne, administracja, stosunki międzynarodowe, studia filologiczne, filmoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, pedagogika, doradztwo zawodowe,  coaching, terapia zajęciowa, socjologia, kulturoznawstwo oraz wiele innych.

Zapraszamy :-)

Link do systemu rekrutacji >>>

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos