No item found! Please check your config!

Krzywousty - kwiecień 2023

19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

 Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.   

IV LO bierze udział w akcji po raz trzeci. Uczniowie klas: IA, II A, III A, III B, IV A i IV B na lekcjach historii poznają przebieg i skutki powstania w getcie warszawskim i obejrzą film „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

W miniony weekend miała miejsce kolejna edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. W zakresie historii naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIA, Jakub Garstka, który okazał się ekspertem w tej dziedzinie. Test konkursowy wymagał bardzo dobrej znajomości historii Polski i Europy w XVI i XVII wieku.

W klasyfikacji indywidualnej Kuba zajął V miejsce zdobywając 64,5 punkta. Najlepszy uczeń uzyskał 71,5 punkta.

Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 965. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze.

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji.

Celem Projektu z ZUS jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu uczniowie klasy V b i VI b pod kierunkiem pani Jolanty Rybińskiej uczestniczyli w lekcji online przybliżającej podstawowe o systemie ubezpieczeń społecznych i ich znaczeniu w życiu każdego  człowieka. Kacper, Wojtek, Dawid i Michał  ( klasa V b ) wykonali plakat, w którym wyjaśnili, dlaczego ich zdaniem ubezpieczenia społeczne są ważne.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos