No item found! Please check your config!
19 listopad 2018

IV LO w Ministerstwie Sprawiedliwości

331 razy

16 listopada uczniowie klasy IA, II A/B i III D uczestniczyli w całodziennych warsztatach zorganizowanych w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu - Dzień z prawem, dedykowanym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza część zajęć poświęcona była przedstawieniu zadań stojących przed administracją rządową.

Kolejnym modułem zajęć było spotkanie z asystentką sędziego, która zapoznała młodzież ze strukturą sądownictwa w Polsce oraz ścieżką zawodową i wymaganiami stawianymi przed kandydatami na sędziów.

Następnie odbyła się dyskusja na temat stanu praworządności w Polsce, w której uczestniczył sekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości pan Michał Wójcik. Kolejnym punktem spotkania była symulacja rozprawy sądowej. Uczniowie otrzymali role poszczególnych uczestników i doskonale wcielając się w nie, odegrali przebieg rozprawy w sądzie karnym. Było to wyjątkowe doświadczenie. Zachowaliśmy wszystkie procedury i zasady pracy sądu. Ostatnim elementem warsztatów była wizyta w szczególnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37, które po II wojnie światowej, a w szczególności w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, było miejscem kaźni i represji wobec wrogów politycznych systemu komunistycznego. Zobaczyliśmy miejsca egzekucji, usłyszeliśmy o metodach pracy służby więziennej oraz o warunkach, w których przebywali więźniowie i aresztanci. W tej chwili trwają prace przekształcające to miejsce w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos