No item found! Please check your config!
23 listopad 2018

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Krzywoustym

313 razy

W dniu 20.11.2018 r. w naszej szkole hucznie obchodziliśmy Ogólnopolski dzień praw dziecka. Klasa VIIa pod opieką wychowawcy Agnieszki Kozakiewicz przygotowała część artystyczną wydarzenia, zaś psycholog szkolny Patrycja Orłowska zaprosiła nas na wystawę przybliżającą postać Janusza Korczaka, temat praw dziecka i ogłosiła wyniki szkolnego konkursu plastycznego p.t.:"Prawa dziecka"
Konwencja o prawach dziecka jest aktem prawnym, który został uchwalony 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Należy podkreślić fakt, że to nasz kraj był inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia deklaracji - w 1978 roku Polska złożyła propozycję projektu Konwencji. Dokument ten zakłada, że ponieważ dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome by same mogły o siebie zadbać, należy im się szczególna opieka i ochrona. Naczelne zasady przyświecające Konwencji dotyczą kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz uznania równości wobec prawa wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Nie sposób przy okazji takiego święta nie wspomnieć o Januszu Korczaku, który w swoim życiu i działalności kierował się hasłem: "Nie ma dzieci - są ludzie". Jest on uważany za pierwszego, nieformalnego rzecznika praw dziecka w Polsce. Jako autor wielu książek dla dzieci, lekarz i pedagog z powołania, całe swoje życie podporządkował walce o dobro i ochronę praw dzieci. Jego trafne spostrzeżenia, wnioski i zasady pracy z dziećmi mimo upływu lat nadal są aktualne i powinny przyświecać wszystkim, którym temat dziecka jest bliski.

Galeria zdjęć na FB >>>

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Prawa dziecka"
 
Jury konkursowe przyznało dziesięć równorzędnych nagród za najpiękniejsze prace przedstawiające prawa dziecka, które otrzymali:
 
Karolina Jeznach, kl. Ib
Zuzanna Flak, kl.Ia
Julia Kowalczyk, kl. Ia
Natalia Kochanowska, kl. IIa
Magdalena Tur, kl. IIa
Laura Lemanowicz, kl IIa
Julia Miszewska, kl IVa
Grzegorz Taras, kl IVa
Oliwier Lewicki, kl IVa
Izabela Woźnowska, kl IVa
 
Nagrody ufundowało Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkim uczniom, którzy przygotowali piękne prace dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach, zwycięzcom gratulujemy!
Patrycja Orłowska, psycholog szkolny

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos