No item found! Please check your config!
07 listopad 2023

Tydzień Noblowski w Krzywoustym

32 razy

Zakończył się Tydzień Noblowski 2023 - projekt edukacyjny realizowany przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, mający na celu popularyzację informacji na temat tegorocznych laureatów Nagrody Nobla oraz tematykę i dziedziny, z których zostały przyznane. 

Nauczycielki naszej szkoły: pani Marzena Kapuścińska, pani Ewa Tomaszewska i pani Katarzyna Wochowska-Wołosz przeprowadziły lekcje na temat laureatów Nagrody Nobla w różnych dziedzinach nauki. Uczniowie mieli okazję poznać wiele sylwetek noblistów i historię tej nagrody. 

Podczas lekcji wykorzystane zostały materiały dydaktyczne UW poświęcone tegorocznym zwycięzcom oraz wyróżnionym osiągnięciom.

Nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły partnerskiej” projektu UW, a w Tygodniu Noblowskim uczestniczyła już po raz drugi.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos