No item found! Please check your config!
30 kwiecień 2024

Certyfikaty Edukacji Prawnej dla licealistów.

156 razy

Uczniowie klasy II B po 2 latach dodatkowych zajęć z prawa otrzymali:

CERTYFIKAT EDUKACJI PRAWNEJ AKADEMII WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI.

Certyfikat przyznawany jest za realizację uzgodnionego programu zapewniającego nabycie przez uczniów umiejętności służących im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale i prywatnym, wykształcenie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Udział w programie, poza zwiększaniem kompetencji z zakresu prawa, ułatwi młodzieży również rozpoczęcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, możliwe jest to dzięki uzyskaniu przez absolwentów programu dodatkowych punktów podczas rekrutacji.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos