No item found! Please check your config!

Krzywousty - luty 2024

W dniu 21.02.2024 r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs dla klas I-III pt. ”Mistrz Kaligrafii". W konkursie wzięło udział 42 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku. Organizatorami przedsięwzięcia były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Monika Bogucka, Justyna Sobczyńska i Patrycja Zander.

Zadaniem uczniów było przepisanie podanego tekstu. Jury brało pod uwagę: kształt i proporcje liter, prawidłowość połączeń, czytelność pisma, rozmieszczenie tekstu, ogólne wrażenie estetyczne. 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina - Miasto Płock w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizowała projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku;
  • Zespół Szkół Technicznych w Płocku;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku;
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Zespole Szkół nr 5 w Płocku;
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Zespole Szkół Nr 2 w Płocku

otrzymały pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie.

Projekt był realizowany do 31.12.2023 r.

Wartość projektu wyniosła 80 624 303,30 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 61 624 333,56 zł

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Płocku wzbogaciła się o fantastyczny sprzęt w postaci monitora interaktywnego Newline LYRA TT- 7521Q z podstawą mobilną HW86. Sponsorem tegoż sprzętu jest ENERGA-OPERATOR.

Monitor będzie wykorzystywany jako narzędzie dydaktyczne pozwalające na rozpowszechnianie, m.in. wiedzy dotyczącej korzystania z prądu oraz bezpiecznego  zachowania w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej, a tym samym do realizacji programu "Bezpieczna Kraina Energa  - Operator". Powyższy program jest bardzo wartościowy, ponieważ wyposaża dzieci w niezbędną wiedzę o energii elektrycznej, ale przede wszystkim przedstawia sytuacje, które mogą zagrozić osobom niemającym elementarnej wiedzy o zagrożeniach w związku z niewłaściwym korzystaniem z prądu. Wsparciem podejmowanych działań jest „Bezpieczna Kraina”, po której uczniowie mogą wygodnie podróżować, siedząc w szkolnych ławkach…

Poniżej link do strony: https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/

Monitor interaktywny wraz z podstawą mobilną został uroczyście przekazany uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku. Okolicznościową wstęgę przecięła p. Marzenna Machała-Pniewska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Płocku.

Jak widać na załączonych zdjęciach, uczniowie z wielką radością korzystają z podarowanego sprzętu.

DZIĘKUJEMY :-) :-) :-)

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos