No item found! Please check your config!
11 marzec 2023

IV LO w programie certyfikacji

76 razy

W lutym 2023 r.  uczniowie klasy I B, pod opieką wychowawcy Marzeny Pytel i we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, przystąpili do programu certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji prawnej.

Certyfikat przyznawany jest za zrealizowanie programu, dzięki któremu uczniowie nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu prawa, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać, np. w życiu zawodowym. Istotne jest również kształtowanie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu codziennym.

Program realizowany będzie do czerwca 2024 roku.

O nas

Zespół Szkół nr 1 w Płocku to szkoła bezpieczna, przyjazna i nieustannie się rozwijająca. Dobre wyposażenie, baza sportowa i wykwalifikowana kadra to niewątpliwe atuty szkoły.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj ...

Nasz Głos